Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.

Help

Paru Swyddi Ar-lein

Mae Paru Swyddi Ar-lein yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i chwilio am a gwneud cais am swyddi ar un o'r byrddau swyddi mwyaf yn Ewrop. Nid oes angen i chi fod wedi cofrestru i chwilio am swyddi, ond bydd sefydlu cyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn eich galluogi i:

  • Creu 'Proffil'. Bydd hyn yn helpu i'ch paru i gyfleoedd gwaith a bydd yn helpu os ydych yn defnyddio'r 'Adeiladwr CV' i greu CV.
  • Creu neu lwytho hyd at bum CV y gallwch eu defnyddio i wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein.
  • Creu CV chwiliadwy ("cyhoeddus") sy'n gallu caniatáu i gyflogwyr i baru eich sgiliau yn erbyn eu swyddi a'ch gwahodd i wneud cais. Nid yw'r broses hon yn datgelu pwy ydych chi na'ch manylion personol i'r cyflogwr.
  • Creu ac arbed chwiliadau am swyddi. Gallwch wneud cais am ddiweddariadau e-bost dyddiol neu wythnosol, ar y swyddi newydd sy'n gyfateb i'ch chwiliad gwaith a arbedwyd.
  • Creu ac arbed hyd at bum llythyr eglurhaol y gallwch eu defnyddio wrth wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein.
  • Cadw cofnod o'ch gweithgaredd chwiliad gwaith a cheisiadau am waith mewn un lle. Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, bydd hyn yn ei gwneud yn haws i drafod eich gweithgaredd chwiliad gwaith gyda'ch ymgynghorydd

Er mwyn defnyddio pob nodwedd o Paru Swyddi Ar-lein, mae angen i chi gael cyfrif Porth y Llywodraeth. Os oes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth, cliciwch y botwm Mewngofnodi a mewngofnodwch drwy ddefnyddio eich enw a chyfrinair. Os nad oes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth, cliciwch ar y botwm Cofrestru i greu un.

Bydd clicio ar y ddolen Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi yn eich helpu i ddatrys eich holl problemau mewngofnodi a’ch cael yn ôl i’ch cyfrif Paru Swydd Ar-lein.

Dilysu ebost Porth y Llywodraeth
Pan wnaethoch gofrestru ar Borth y Llywodraeth, cawsoch e-bost gyda chyswllt i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y cyfeiriad e-bost rydych wedi cofrestru gydag yn gyfeiriad gweithredol. Cyn y gallwch ddefnyddio’r safle, cliciwch ar y cyswllt yn yr e-bost hwnnw i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost.

Os ydych angen i’r e-bost gael ei anfon atoch eto, ewch i www.gateway.gov.uk, mewngofnodwch i’ch cyfrif Porth y Llywodraeth ac o fewn Eich cyfrif dewiswch Dilysu cyfeiriad e-bost.