Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.
Content area

Nodyn am gwcis

Prif Gynnwys

Nodyn am gwcis

Weithiau byddwn yn gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur. Mae'r rhain yn cael eu hadnabod fel cwcis. Mae'r rhan fwyaf o wefannau yn gwneud hyn. Rydym yn gosod nifer fach o gwcis ar eich cyfrifiadur pan rydych yn cyrraedd y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am sut a lle rydym yn defnyddio cwcis a sut i'w rheoli.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad ar ein safle. Yn ogystal:

  • mae rhai cwcis yn hanfodol i weithrediad priodol y wefan
  • nid ydym yn olrhain eich gweithgareddau personol pan nad ydych chi ar ein gwefan
  • rydym yn defnyddio cwcis dadansoddol i'n helpu i ddeall pa gynnwys sydd fwyaf defnyddiol i'n hymwelwyr

Y math o gwcis rydym yn defnyddio

Mae'r mathau o gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon ar gyfer:

  • diogelwch - mae’r cwcis hyn yn sicrhau bod eich cyfrif yn ddiogel
  • dewis - mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i storio eich dewisiadau fel dewis iaith ac arddangos y canlyniadau chwiliad gwaith
  • dadansoddol - rydym yn olrhain patrymau traffig y safle er mwyn i ni nodi cynnwys poblogaidd a phroblemau posibl ar y safle


Nid yw cwcis Paru Swyddi Ar-lein yn cadw data personol

Eich Dewisiadau Ynghylch Cwcis

Gallwch ddewis i atal yr holl cwcis. Gallwch osod y dewisiadau ar osodiadau eich porwr. Fodd bynnag, mae pob porwr yn wahanol felly gwiriwch ddewislen Help eich porwr i ddysgu sut i addasu eich cwcis. Gallwch hefyd ymweld â www.aboutcookies.org i gael rhagor o wybodaeth am sut i reoli cwcis. Os byddwch yn atal cwcis, ni fyddwch yn cael mynediad at llawer o nodweddion y safle.

Cwcis ar chwiliadgwaith.direct.gov.uk

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
CookieBanner Defnyddir y cwci hwn i gofio os gwnaethoch dderbyn defnyddio cwcis ar y safle drwy ddileu’r baner cwci. 120 mis
WTLOPTOUT Defnyddir y cwci hwn i gofio os gwnaethoch ddewis peidio â defnyddio cwcis dadansoddol. 120 mis
ijsapplyhisttime Mae'r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i olrhain yr amser ers eich gweithred gwneud cais am swydd diwethaf. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
[CountryIdentifier]_JSRadius Mae'r cwci hwn yn galluogi'r safle i gofio'r radiws mewn milltiroedd o'r lleoliad a roesoch ar y ffurflen chwiliad swyddi. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
jsCrit Mae'r cwci hwn yn galluogi'r safle i gofio'r paramedrau chwiliad swyddi diwetha fel allweddeiriau, lleoliad, teitl swydd, radiws, uned a thudalen. 12 mis
SortBy Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio’r meini prawf didoli a ddefnyddwyd ar y dudalen canlyniadau swydd. 12 mis
style Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio maint y testun rydych wedi’i osod. 120 mis
mvcnav_00000000-0000-0000-0000-000000000000 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio eich lle o fewn llif y safle i’ch tywys drwy lywio’r safle. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
Monster.GlobalFramework.Authentication.FormsAuthentication.Auth Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
LAST_AUTHENTICATED_USER Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio data am y tro diwethaf i chi fewngofnodi. 60 diwrnod
FedParticipant Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol lleoliad a statws gwasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
Claim Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol data o wasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth Pan fyddwch yn cau’r porwr.
SRU Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio’r URL cywir i’w anfon atoch wedi i chi Fewngofnodi neu Allgofnodi o Borth y Llywodraeth. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
MyCtx Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
ipe_s Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
ipe.372.pageViewedCount Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
IPE122148 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr 90 diwrnod
SURVEYOPTOUT Defnyddir y cwci hwn i gofio os ydych wedi dewis analluogi defnydd y cwcis olrhain arolwg 120 mis

Cwcis Dadansoddol

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
_ga Mae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio gan Google Analytics i’n helpu i benderfynu sut mae pobl yn defnyddio’r safle hwn. 2 flynedd
_gat Mae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio gan Google Analytics i’n helpu i benderfynu sut mae pobl yn defnyddio’r safle hwn. 10 munud

Mae cwcis dadansoddol, yn cynnwys cwcis Google Analytics, yn cael eu defnyddio i’n helpu i gasglu gwybodaeth am pa gynnwys sydd fwyaf defnyddiol i’n ymwelwyr a sut rydych yn defnyddio ein safle. Gwneir hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y safle yn diwallu anghenion ei defnyddwyr ac i helpu i wneud gwelliannau.

Mae cwcis Google Analytics yn cadw gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn ymweld â hwy ar Paru Swyddi Ar-lein
  • faint o amser rydych yn ei dreulio ar bob tudalen Paru Swyddi Ar-lein
  • sut y gwnaethoch gyrraedd y safle
  • beth rydych yn clicio arno tra rydych yn ymweld â’r safle

Ni fyddwn yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol

Nid yw'r cwcis yn cael mynediad i nac yn storio unrhyw ddata personol. Maent yn gwcis diniwed sy'n casglu gwybodaeth am ddefnydd o'r wefan. Er enghraifft, pa mor aml yr ymwelir â thudalennau unigol.

Bydd y botwm isod yn newid yn ôl eich dewis. Dewiswch y botwm 'Dileu pob cwci dadansoddol' i ddileu'r cwcis. Yn y dyfodol, gallwch ganiatáu cwcis ar eich cyfrifiadur eto, drwy ddewis y botwm 'Caniatáu pob cwci dadansoddol'.

Bydd analluogi cwcis dadansoddol dim ond yn effeithio ar gwcis a ddefnyddir ar chwiliadgwaith.direct.gov.uk.

Cwcis wedi'u cyflwyno gan Borth y Llywodraeth.

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
ASP.NET_SessionId Mae’r cwcis hyn yn eich galluogi i fewngofnodi / parhau i fod wedi mewngofnodi drwy Borth y Llywodraeth. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
SIDPCookie Mae’r cwcis hyn yn eich galluogi i fewngofnodi / parhau i fod wedi mewngofnodi drwy Borth y Llywodraeth. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
BrokerCookie Mae’r cwcis hyn yn eich galluogi i fewngofnodi / parhau i fod wedi mewngofnodi drwy Borth y Llywodraeth. Pan fyddwch yn cau’r porwr.

Cwcis a ddefnyddiwyd yn flaenorol gan chwiliadgwaith.direct.gov.uk

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
cApproved Defnyddir y cwci hwn os dangoswyd y neges faner cwci i chi y tro cyntaf I chi ymweld â'r safle. 120 mis

Mae'r rhain yn cwcis sydd wedi cael eu gosod yn flaenorol ar eich peiriant gan Paru Swyddi Ar-lein. Nid ydym bellach yn defnyddio cwcis hyn, ond ni ellir eu dileu oddi ar eich peiriant. Os hoffech gael gwybodaeth am sut i ddileu cwcis o'ch peiriant, gallwch ymweld www.aboutcookies.org.

Cwcis ar swyddigwag.businesslink.gov.uk

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
ASP.NET_SessionId Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
LAST_AUTHENTICATED_USER Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle gofio data am y tro diwethaf i chi fewngofnodi. 24 awr
MHX_USER_CONTEXT_P Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. 1 blwyddyn
MHX_USER_CONTEXT_S Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
NextGenSessionCookieV1 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
pid Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r cynnyrch rydych wedi edrych arno. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
ShoppingCart Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r gwybodaeth basged siop. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
SPLIT_BILLING_OPTION15808147 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r gwybodaeth bilio basged siop. 1 awr
UpsellFlow Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r gwybodaeth uwch werthu. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
upsellParams Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r gwybodaeth uwch werthu. Sesiwn
NextGenCookieV1sog Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth gofio’r dewisiadau a hoffderau rydych eisioes wedi’u gwneud neu wybodaeth rydych eisoes wedi’i roi. 2 awr
ipe_s Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
ipe.372.pageViewedCount Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
IPE122147 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr 90 diwrnod

Cwcis i atal ymgais ffugio traws-safle

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
__RequestVerificationToken Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle atal ymgais ffugio traws-safle. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
CsrfToken Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r safle atal ymgais ffugio traws-safle. Pan fyddwch yn cau’r porwr.

Cwcis i fesur y defnydd o Paru Swyddi Ar-lein

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
_ga Mae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio gan Google Analytics i’n helpu i benderfynu sut mae pobl yn defnyddio’r safle hwn. 2 flynedd
_gat Mae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio gan Google Analytics i’n helpu i benderfynu sut mae pobl yn defnyddio’r safle hwn. 10 munud

Cwcis a ddefnyddir ar gyfer olrhain Statws Dilysu Diogel

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
.ASPXANONYMOUS Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 2 fis
MNSCoyoteP Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 3 blynedd
MNSCoyoteRes Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
MNSCoyoteS Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
Monster.GlobalFramework.Authentication.FormsAuthentication.Auth Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
vsc Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 1 blwyddyn.
FedParticipant Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol lleoliad a statws gwasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth. Sesiwn
Claim Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol data o wasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth. Sesiwn

Arolwg Dadansoddol

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
ipe_s Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
ipe.372.pageViewedCount Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr Pan fyddwch yn cau’r porwr.
IPE122147 Mae’r cwci hwn yn caniatáu i’r gwasanaeth ddefnyddio iPeceptions i gyflwyno cwestiynau arolwg yn ddi-enw i ddefnyddwyr 90 diwrnod
SURVEYOPTOUT Defnyddir y cwci hwn i gofio os ydych wedi dewis analluogi defnydd y cwcis olrhain arolwg 120 mis

Mae defnyddwyr yn cael eu dewis ar hap i gymryd rhan mewn arolwg perfformiad. Os cewch eich dewis i gymryd rhan, neu’n gwrthod yr arolwg, mae cwci yn cael ei arbed sy’n gadael i ni wybod eich bod wedi gweld y neges fel nad ydym yn ei ddangos i chi eto.

Nid yw’r cwcis hyn yn cael mynediad i nac yn storio unrhyw ddata personol. Maent yn gwcis diniwed sy’n casglu gwybodaeth am ddefnydd o’r arolwg.

Bydd y botwm isod yn newid yn ôl eich dewis. Dewiswch y botwm 'Dileu cwcis arolwg' i ddileu’r cwcis. Yn y dyfodol, gallwch ganiatáu cwcis ar eich cyfrifiadur eto, drwy ddewis y botwm 'Caniatáu cwcis arolwg'.


Bydd analluogi cwcis arolwg dim ond yn effeithio ar gwcis a ddefnyddir ar chwiliadgwaith.direct.gov.uk.


Cwcis a ddefnyddir ar gyfer olrhain Statws Dilysu Diogel

Enw’r cwci Pwrpas Dirwyn i ben
.ASPXANONYMOUS Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 2 fis
MNSCoyoteP Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 3 blynedd
MNSCoyoteRes Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
MNSCoyoteS Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
Monster.GlobalFramework.Authentication.FormsAuthentication.Auth Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. Pan fyddwch yn cau’r porwr.
vsc Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel. 1 blwyddyn.
FedParticipant Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol lleoliad a statws gwasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth. Sesiwn
Claim Defnyddir y cwci hwn i olrhain statws dilysu diogel; yn benodol data o wasanaethau dilysu Porth y Llywodraeth. Sesiwn